220 В трансформаторы үшін қарапайым реттегішті қалай жасауға болады

Реттегіш шамдарға және төмен және орташа қуаттағы басқа тұрмыстық құрылғыларға берілетін айнымалы кернеуді өзгерту үшін қолданылады.

Бұл схема трансформатордың қуатын реттеу үшін тамаша.

Реттегіш тізбегі қосымша сүзгіні пайдаланбай, қоректендіру желісіндегі кедергілердің айтарлықтай төмен деңгейін қамтамасыз ететін триак негізінде құрастырылған.

220 В трансформаторы үшін қарапайым реттегішті қалай жасауға болады

Құрылғының негізгі артықшылықтары:

  • схеманың қарапайымдылығы;
  • коммерциялық қол жетімді электрондық компоненттерді пайдалану;
  • реттеуді қажет етпейді.

Реттегіштің принциптік схемасы

Реттегіш жүктемемен тізбектей қосылған.

Жүктемені тікелей қосу да, гальваникалық оқшаулау және шығыс кернеуін өзгерту үшін аралық трансформаторды пайдалану да қолайлы. Екі опция да суретте көрсетілген.

220 В трансформаторы үшін қарапайым реттегішті қалай жасауға болады

Құрылғының схемалық схемасы төменде келтірілген

Жүктеме арқылы ток орнататын және сәйкесінше ондағы кернеуді анықтайтын айнымалы кедергісі бар басқару компонентінің функциялары триак арқылы орнатылады.

Триак күйінің өзгеруін динистор жүзеге асырады. Динистордың табалдырығы айнымалы қарсылық режимінде қосылатын потенциометр арқылы орнатылады. Потенциометрмен тізбектей жалғанған қосымша 10 кОм қорғаныс резисторы да қарастырылған.

220 В трансформаторы үшін қарапайым реттегішті қалай жасауға болады

Қолданылған бөлшектер

Реттеуші пайдаланады:

  • триак BTA41-600, оның түйреуіштері төменде суретте көрсетілген — http://alii.pub/5o284l
  • динистор DB3 — http://alii.pub/5o28g9
  • потенциометр 200 кОм — http://alii.pub/5o27v2
  • 100нФ полярлы емес конденсатор — http://alii.pub/5n14g8
  • тіркелген резистор 10 кОм, 0,25 Вт — http://alii.pub/5h6ouv

Баспа төлем

Баспа тақшасының бүйір жағы шамамен 20 мм және бұрыштары дөңгеленген төртбұрышты пішіні бар.

Ол бір жақты фольгасы бар гетинактардан жасалған, шеттері файлмен безендірілген. Тесіктерді жабу қажет емес.

Тақтаның топологиясы суретте көрсетілген.Тақталардың диаметрі шамамен 2,3 — 3 мм, төсеніштердің орталықтары арасындағы қашықтық және тесіктердің диаметрі триак пен потенциометр шығыстарының өлшемдеріне сәйкес келуі керек.

220 В трансформаторы үшін қарапайым реттегішті қалай жасауға болады
220 В трансформаторы үшін қарапайым реттегішті қалай жасауға болады

Схеманы құрастыру және орнату ерекшеліктері

Тізбектің тасымалдаушы негізінің функцияларын триак пен потенциометрден бастап барлық бес құрамдас бөліктер дәнекерленген, содан кейін қайтадан дәнекерлеу арқылы жалғанатын сымдар жалғанатын баспа схемасы арқылы орындалады.

220 В трансформаторы үшін қарапайым реттегішті қалай жасауға болады

Тұрақты резистор мен динисторды орнатқан кезде олардың арасында кішкене бос орын қалдыру керек.

READ  Бір транзистормен қуатты жарықдиодты стробоскопты қалай жасауға болады

Конденсаторды орнатқан кезде сымдардың ұзындығын элемент корпусы триак пен потенциометр орнатылған жағына майыстыратындай етіп таңдаған жөн.

220 В трансформаторы үшін қарапайым реттегішті қалай жасауға болады

Басқаруды жеңілдету үшін потенциометр сырғытпасы сыртқа бағытталған.

Реттегішті жұмыс істеп тұрғанын тексеру

220 В қыздыру шамын бұзу үшін реттегішті қосамыз.

220 В трансформаторы үшін қарапайым реттегішті қалай жасауға болады

Шамның жарықтығын айтарлықтай қолайлы тегіс реттеуге қол жеткізілді.

Біз оттық трансформаторының ашық тізбегін қосамыз.

220 В трансформаторы үшін қарапайым реттегішті қалай жасауға болады

Енді оттық катушкасының жіп қуатын қосымша күш жұмсамай-ақ оңай реттеуге болады.

Бейне: 0-ден 220 вольтке дейін реттелетін реттегішті қалай жасауға болады DIY

Шамның жарықтығын 220 вольтке азайту үшін конденсаторды пайдаланып ciss-kbr.ru трюк